centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4290.00

Zarezerwuj kurs

Waluty świata – które są najważniejsze?

Choć w światowej gospodarce funkcjonuje prawie 200 walut, to zainteresowaniem inwestorów cieszą się oczywiście tylko niektóre z nich. Nic dziwnego – by inwestycja w konkretną walutę była opłacalna, musi ona być płynna, rentowna i stabilna: mieć mało zmienny w czasie poziom zmienności. Zasadniczo najważniejsze są trzy waluty: dolar amerykański, euro i jen japoński. Na kolejnych miejscach plasują się funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski.

Bezsprzecznie królem wśród walut jest dolar amerykański: to kurs dolara wpływa znacząco na ceny innych walut. Duża część ważnych obligacji jest denominowana w dolarze nawet w tych krajach, które mają własną walutę. Co ciekawe, już od dwudziestu kilku lat udział dolara jako najważniejszej światowej waluty rezerwowej utrzymuje się na stałym poziomie.

Drugą najważniejszą walutą jest euro, którym posługuje się 19 krajów strefy euro oraz Andora, Monako, Watykan i San Marino. Europejska waluta jest po dolarze amerykańskim drugą światową walutą rezerwową i zajmuje drugie miejsce pod względem jej wykorzystywania w handlu międzynarodowym. Na razie nic nie wskazuje na to, by euro miało prześcignąć USD i stać się bardziej popularne. Jeśli weźmiemy pod uwagę złożoną sytuację geopolityczną, to euro stanowi bardzo ważną przeciwwagę dla dolara.

Może wydać się dziwne, że trzecią najistotniejszą w globalnej gospodarce walutą jest jen japoński. Swoją popularność zawdzięcza rozwiniętemu japońskiemu sektorowi finansowemu. Jen ma także potencjał jako waluta, którą zainteresowanie wzrośnie w razie wzrostu ryzyka na rynku. To właśnie obawy o perspektywy globalnej gospodarki przekładają się na umocnienie japońskiej waluty na rynku walutowym: widać to bardzo dobrze na przykładzie reakcji inwestorów na doniesienia o kolejnych cłach przy okazji wojny handlowej między USA a Chinami. Takie i podobne sytuacje dają jenowi duże szanse wzrostu.

Kryptowaluty – czym są?

Kryptowaluta to rodzaj wirtualnego pieniądza stworzonego na podstawie algorytmu. Waluty cyfrowe, w przeciwieństwie do tradycyjnych, są zdecentralizowane i funkcjonują poza tradycyjnymi systemami bankowymi i rządowymi. Jak zatem monitorowana jest gospodarka kryptowalutowa? Za pomocą internetowego protokołu peer-to-peer. Wirtualną walutę tworzą jednostki w postaci zaszyfrowanych ciągów danych. Aktualnie dostępnych jest ponad 1000 kryptowalut i wciąż powstają nowe. Pierwszą i do dziś najbardziej znaną walutą cyfrową jest Bitcoin, uruchomiony w 2009 roku. Inne kryptowaluty to m.in. Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash.

Zabezpieczenie transakcji i regulacja generowania nowych wirtualnych jednostek pieniężnych są możliwe dzięki specjalnemu cyfrowemu szyfrowaniu: kryptografii. Wszystkie cyfrowe waluty są ponadto kontrolowane poprzez blockchain – łańcuch bloków będący bazą danych transakcji.

Choć kryptowaluty znacznie różnią się od tradycyjnych, to można je tak samo kupować i sprzedawać i przeprowadzać z ich wykorzystaniem transakcje. A po co w ogóle stworzono wirtualne waluty? Powstały one z potrzeby dostarczenia alternatywnego sposobu płatności przy dokonywaniu transakcji internetowych. Okazało się jednak, że ze względu na zbyt duże wahania kursów kryptowalut, nie zyskały one aprobaty środowiska konsumenckiego jako wiarygodny środek płatniczy.

Co ciekawe, kryptowaluty zaprojektowano tak, by wraz z upływem czasu ograniczyć tworzenie nowych jednostek – w obiegu ma pozostać określona z góry liczba. Np. celem ograniczenia liczby Bitcoinów ma być nadanie tej walucie wartości.

Kursy kryptowalut: czym są i od czego zależą?

Kursy kryptowalut to po prostu ceny, w których można je sprzedać lub kupić. Wysokość kursu danej kryptowaluty zależy od tego, jak wiele osób je sprzedaje bądź nabywa. Krótko mówiąc – kursy walut wirtualnych są uzależnione przede wszystkim od rynkowego popytu i podaży. Można jednak wymienić kilka innych czynników mających bezpośredni wpływ na ceny kryptowalut:

  • koszt energii elektrycznej – ilość energii elektrycznej potrzebnej do obsługi blockhainu jest ogromna. Przykładowo, obsługa blockhainu Bitcoina wykorzystuje tyle prądu, co nieduże miasto – a to tylko jedna wirtualna waluta. Zatem wzrost cen prądu przekłada się bezpośrednio na cenę kryptowaluty,
  • użyteczność kryptowaluty – to proste, że mało użyteczna waluta nie jest chętnie kupowana. Miarą wartości wirtualnej waluty są zatem możliwości jej wykorzystania. Najważniejsze dla nabywców kryptowalut są możliwość płacenia i dokonywanie inwestycji,
  • cena Bitcoinu – Bitcoin jest wśród kryptowalut tym, czym dolar amerykański w przypadku walut tradycyjnych. Podobnie jak dolar ma wpływ na kurs pozostałych walut, tak Bitcoin określa kursy innych walut wirtualnych,
  • opinia publiczności – także od tego, jak kryptowaluty są postrzegane przez publiczność, zależy ich cena. Im więcej osób chce kupić daną walutę, tym wyższy jej kurs. Ma to związek m.in. ze wspomnianą już użytecznością waluty wirtualnej. Przy czym należy pamiętać, że wpływ na opinię publiczną mają wiadomości.