centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4280.00

Zarezerwuj kurs

Sprawdź listę banków, z którymi współpracujemy

Zakupioną przez Ciebie walutę, lub złotówki ze sprzedaży możemy przelać bezpośrednio na Twoje konto lub wymienić za pośrednictwem banku.

Z przyjemnością informujemy, że po okresie testowym uruchamiamy transakcje walutowe z udziałem banków. Można wpłacić gotówkę w kantorze ze wskazaniem rachunku i banku odbierającego przelew i odwrotnie dokonać przelewu złotówki lub waluty ze wskazaniem osoby odbierającej gotówkę w kantorze. Można również realizować wymianę waluty całkowicie za pośrednictwem banków.

Transakcje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Kurs ostateczny ustalany jest natychmiast, po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

Rachunek można odebrać w kantorze w godzinach jego pracy.

Szacując czas transakcji proszę wziąć pod uwagę czas pracy banków, oraz czasy przelewów międzybankowych. Czas transakcji międzybankowej zwykle wynosi jeden dzień roboczy. Kantor stale monitoruje wpływy na rachunki.

Przelewy wewnątrz banku odbywają się w minutę. Większe kwoty lepiej wymieniać przed 15:00.

W przypadku transakcji BANK-KANTOR, w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, numer dowodu lub PESEL oraz hasło dla osoby upoważnionej do odbioru gotówki w kantorze.

Wpłacający gotówkę do kantoru wpisuje własnoręcznie dane osoby odbierającej i numer jej rachunku na przygotowanym druku. Podpisana kopia druku jest potwierdzeniem zawarcia transakcji.

W przypadkach określonych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, klient ma obowiązek przedstawić swoje dane w celu rejestracji.

W przypadku gdy posiadacie Państwo rachunek w innym banku, transakcja może być przesunięta w czasie około jednego dnia, a kurs ustalany jest natychmiast po wpłynięciu środków na nasze konto.

Do transakcji o niskim wolumenie może być doliczana prowizja pobierana przez bank, w wysokości o której klient zostanie poinformowany przed transakcją.

Prowizja potrącana jest zawsze po stronie złotówek. Czyli kupujący walutę wpłaca należną kwotę w PLN plus prowizję, a sprzedający otrzymuje kwotę pomniejszoną o prowizję.

Przed wymianą, wyślij do nas email kantor@centkantor.pl z podaniem rachunku zwrotnego lub deklaracją odbioru w kantorze i krótkim opisem transakcji.
Upewnij się, czy transakcja mieści się w limicie ustalonym przez Twój bank.
Jeżeli transakcja przekracza równowartość 15000 EUR konieczny jest kontakt z nami w celu spisania danych dla GIIF.
Tuż przed wymianą, zadzwoń 500-400-123 aby ustalić kurs. Kurs ważny jest 20 min.
Przelej dokładną kwotę na właściwy rachunek. W celu przyspieszenia transakcji prosimy o telefon potwierdzający przelew.

Transakcje wewnątrz banków trwają 5-15 min.
Transakcji nie obciążamy żadnymi prowizjami.

Tabela rachunków kantoru.

PAMIĘTAJ - Waluty wysyłaj na odpowiednie konto walutowe, a złotówki na złotówkowe inaczej przewalutowania dokona bank.

Santander (BZWBK)

Numer

Waluta

65 1090 2398 0000 0001 2041 7704

PLN

33 1090 2398 0000 0001 2041 8086

CHF

02 1090 2398 0000 0001 2041 7868

EUR

22 1090 2398 0000 0001 2041 8284

GBP

18 1090 2398 0000 0001 2041 8162

USD

PeKaO SA

Numer

Waluta

38 1240 3464 1111 0010 4909 7749

PLN

54 1240 3464 1978 0010 4909 9798

EUR

67 1240 3464 1787 0010 4509 5448

USD

20 1240 3464 1797 0010 4509 5406

CHF

42 1240 3464 1789 0010 4509 5507  

GBP

71 1240 3464 1213 0010 4864 7116

CZK

38 1240 3464 1792 0010 4864 6890

DKK

23 1240 3464 1796 0010 4864 6669

NOK

84 1240 3464 1798 0010 4864 6829

SEK

41 1240 4025 1788 0010 6708 2024

CAD

53 1240 4025 1781 0010 6741 7002 AUD

Alior BANK

Numer

Waluta

88 2490 0005 0000 4530 6398 3966

PLN

24 2490 0005 0000 4600 3586 0894

USD

41 2490 0005 0000 4600 8147 3965

EUR

46 2490 0005 0000 4600 7723 8758

GBP

54 2490 0005 0000 4600 4606 4754

CHF

PKO BP – dawny NORDEA BANK

Numer

Waluta

PL 10 1440 1390 0000 0000 1574 8699

PLN

PL 93 1440 1390 0000 0000 1589 6973

DKK

PL 71 1440 1390 0000 0000 1589 6981

NOK

PL 27 1440 1390 0000 0000 1589 6997

SEK

PL 94 1440 1390 0000 0000 1580 9558

EUR

PL 18 1440 1390 0000 0000 1589 6868

USD

PL 49 1440 1390 0000 0000 1589 6892

CHF

PL 18 1440 1390 0000 0000 1589 6965

GBP

BNP Paribas(Raiffeisen Bank)

Numer

Waluta

87 1750 1064 0000 0000 2169 7494

PLN

56 1750 1064 0000 0000 2169 7567

EUR

84 1750 1064 0000 0000 2169 7548

USD

87 1750 1064 0000 0000 2169 7591

CHF

34 1750 1064 0000 0000 2169 7575

GBP

mBank - dawny mBank, dawny Multibank i dawny BRE

Niestety 1 czerwca 2022 roku kończymy współpracę z mBankiem z przyczyn od nas niezależnych

Numer

Waluta

04 1140 2017 0000 4602 1309 4800

PLN

76 1140 2017 0000 4112 0156 7981

EUR

98 1140 2017 0000 4112 0156 7973

USD

93 1140 2017 0000 4312 0156 7965

CHF

48 1140 2017 0000 4312 0156 7999

GBP

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.

Wpis w kategorii: Reguły