centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4290.00

Zarezerwuj kurs

Podatek od wymiany walut: co trzeba wiedzieć

Transakcje wymiany walut są zwolnione od podatku VAT, niemniej jednak podlegają innemu opodatkowaniu. Każdy, kto zarobił na wymianie, powinien zapłacić podatek dochodowy – dotyczy to zarówno osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i firm.

Zwolnienie z podatku VAT transakcji kupna i sprzedaży walut obcych (a także innych usług związanych z ich obsługą: przelewów, wpłat, wypłat) określa ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.): „Zwalnia się od podatku: transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy”. Zasada ta obowiązuje zarówno w stacjonarnych kantorach wymiany walut, jak i internetowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatkiem dochodowym objęte są wszystkie dochody, które nie są wymienione w obowiązującej ustawie jako niepodlegające opodatkowaniu. Wynika z tego, że jeżeli osoba po prostu kupiła obcą walutę, a następnie dokonała jej sprzedaży po lepszym kursie – powinna zapłacić od tej różnicy podatek dochodowy: „walutowy”. Powinna przynajmniej w teorii, ponieważ urzędy skarbowe nie zajmują się jednostkowymi przypadkami „zarobku” na walucie.

Rzecz wygląda nieco inaczej, jeśli ktoś wymienia waluty bardzo często, a te działania mają zorganizowany charakter i ich jasnym celem jest zarobek. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie sprawdza nawet, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, skoro jej działania i tak mają charakter  zarobkowy. Od tego zarobku zostanie odliczony podatek dochodowy, jeśli urzędowi skarbowemu uda się udowodnić, że dokonywane transakcje kupna, a następnie sprzedaży waluty, przyniosły jej określony dochód.

Firma a podatek od transakcji walutowych

W firmach obca waluta najczęściej pojawia się w przypadku jej zakupu lub sprzedaży w kantorze, zakupu usług lub towarów w walucie obcej czy wynagrodzenia w obcej walucie za wykonane usługi lub sprzedane towary. Od każdej z tych transakcji  firma musi obowiązkowo zapłacić podatek; konieczne jest również księgowanie przeliczeń na potrzeby urzędu skarbowego.

W Ustawie o PIT można przeczytać, że przychodem lub kosztem są m.in. różnice kursowe powstałe w wyniku wykonanych transakcji wymiany walut. Podczas roku obrotowego firma może, dokonując obliczeń, osiągnąć zysk lub stratę, jednak w rocznym zeznaniu PIT musi ostatecznie rozliczyć miniony rok podatkowy, a całkowity dochód uzyskany z transakcji wymiany walut kwalifikuje się jako przychody z innych źródeł.

Wpis w kategorii: Blog