centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4330.00

Zarezerwuj kurs

W jaki sposób ustala się kursy walut?

kursy waluty

Ustalanie kursu danej waluty to proces, który zależny jest od bardzo wielu różnorodnych czynników. Jednak przede wszystkim najważniejsze jest zdanie sobie sprawy z tego, że waluty – podobnie jak wszystkie inne towary na rynku – podlegają wymianie opartej o popyt i podaż, na podstawie czego kształtuje się ich cena. W praktyce jest ona tym wyższa, im większe staje się zapotrzebowanie na daną walutę, im więcej osób chciałoby ją kupić. Jednak obraz idealnego rynku zaburzany jest często przez takie instytucje jak fundusze inwestycyjne czy banki, które zawierają większość transakcji na rynku, a więc ich decyzje mogą powodować duże wahania kursów, które trudno wytłumaczyć przyczynami obiektywnymi.

Kurs waluty danego kraju

Ekonomiści często mówią, że kurs waluty jest barometrem kondycji gospodarczej danego kraju, ponieważ na jego wysokość wpływają takie czynniki jak inflacja, stan gospodarki oraz wewnętrzne stopy procentowe. Podwyżka wysokości stóp procentowych w państwie powoduje wzrost rentowności jego dłużnych papierów skarbowych (np. obligacji i bonów skarbowych), w związku z czym zagraniczni inwestorzy chętniej je kupują i tym samym zamieniają swoją walutę na walutę tego kraju. Dzięki temu popyt na nią staje się wyższy i tym samym prawdopodobnie umocni się także jej kurs.

Kurs waluty zależny jest również w dużym stopniu od polityki gospodarczej danego kraju, a więc od wszelkich działań podejmowanych przez państwo i wywołujących skutki ekonomiczne. Wśród nich jednymi z najważniejszych są poziom zadłużenia sektora finansów publicznych oraz wysokość deficytu budżetowego. Równie istotne są wskaźniki makroekonomiczne, takie jak zmiany wysokości PKB, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Wzrost tych wskaźników to ważny czynnik informujący o polepszającej się sytuacji gospodarczej danego kraju, co zachęca inwestorów do zakupienia większych ilości jego waluty, a w konsekwencji pozytywnie wpływa na wysokość jej kursu na rynku.

Oprócz tych czynników na wysokość kursu mogą mieć wpływ sytuacja polityczna i społeczna kraju, a także sytuacja polityczna w danym regionie świata, w tym szczególnie prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów wojennych, które wpływa na zwiększenie ryzyka inwestycyjnego.

Wpis w kategorii: Blog