centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4290.00

Zarezerwuj kurs

Co wpływa na kurs waluty?

Kursy walut to relacje wymienne jednych walut na inne: np. kurs euro jest ceną wyrażoną w złotówkach, jaką trzeba zapłacić za jedno euro. Transakcjom na rynku walutowym podlegają wszystkie waluty. Na ich ceny wpływają różne czynniki – nie jest to tylko polityka walutowa, jaką prowadzą władze poszczególnych krajów.

Przede wszystkim za to, że kursy nieustannie się zmieniają, odpowiada zasada podaży i popytu. Tam, gdzie kurs walut jest płynny (czyli nie ma na niego wpływu władza rządząca), a popyt na nią jest duży, waluta kosztuje więcej. To wydaje się dość oczywiste, ale dlaczego popyt na daną walutę spada lub rośnie? Tę sytuację kształtuje kilka czynników:

  • podaż pieniądza,
  • stopy procentowe,
  • inflacja,
  • stabilność gospodarki.

Podaż pieniądza i stopy procentowe mogą podlegać kontroli rządów i ich banków centralnych.  Banki centralne występują tu w roli swoistych „narzędzi”, które wpływają na walut i gospodarkę. Podażą pieniądza nazywamy całkowitą ilość pieniędzy, które pozostają w obiegu w danym państwie. I tak: jeśli w obiegu jest duża ilość waluty krajowej, to jej wartość spada względem walut obcych, a co za tym idzie, spada również kurs wymiany. Podobnie działa spadek stóp procentowych; wysoka podaż pieniądza wiąże się z niższymi stopami procentowymi. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ inwestorzy uzyskują niewielkie zwroty z inwestycji w tę walutę. Wiedza o tym pozwala nam inaczej spojrzeć na decyzje rządu o obniżeniu stóp procentowych – przy niskiej stopie ludzie będą pożyczać i oddawać więcej pieniędzy, co dobrze wpływa na gospodarkę.

Stabilna gospodarka a kurs wymiany walut

Dla kursu wymiany walut ważna jest także stabilna i silna gospodarka – niskie bezrobocie, rosnący współczynnik PKB, rozwijający się rynek mieszkaniowy i optymalny poziom wydatków naturalnie zachęcają do inwestycji, wzbudzają zaufanie i zwiększają popyt na walutę danego kraju. Właśnie tutaj leży m.in. źródło niesłabnącego od lat zainteresowania dolarem amerykańskim, jedną z najważniejszych światowych walut.

Gospodarka USA jest uznawana za silną i stabilną, pozbawioną politycznych niepokojów. Odwrotną tendencję mogliśmy zaobserwować wobec funta brytyjskiego: skutki głosowania w sprawie Brexitu i niespokojna sytuacja zaowocowały zmniejszeniem się liczby chętnych do inwestowania w GBP.

Wspomnieliśmy o rosnącym współczynniku PKB; nazywamy nim wytworzony w ciągu roku w kraju dochód. Jego wzrost oznacza, że stan gospodarki się poprawia – bo wzrasta również poziom produkcji, a rynek zyskuje na atrakcyjności dla zagranicy. Skutkuje to zwiększonym popytem na walutę krajową, więc automatycznie – także jej umocnienie.

Wpis w kategorii: Blog