centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4340.00

Zarezerwuj kurs

Czym są i od czego zależą kursy kryptowalut?

Kursy kryptowalut zmieniają się szybciej niż kursy tradycyjnych jednostek pieniężnych. Bywa tak, że waluty wirtualne są, podobnie jak wiele zwykłych walut, zestawiane z dolarem, jednak najczęściej ich wartość porównywana jest z wartościami innych kryptowalut. Co decyduje o wartości waluty cyfrowej i jakie czynniki wpływają na jej kurs?

Pierwszym czynnikiem kształtującym kurs kryptowaluty jest zasada popytu i podaży, która wpływa także na notowania tradycyjnych walut. Można to wyjaśnić w bardzo prosty sposób: im większy popyt i mniejsza podaż, tym wyższa cena waluty. I odwrotnie – jeżeli małemu popytowi współtowarzyszy duża podaż, wartość kryptowaluty maleje. Co interesujące, podaż walut cyfrowych jest ograniczona, co nie dotyczy walut tradycyjnych; co więcej, dodatkowo ta podaż stopniowo zwalnia. Wobec czego istnieje szansa, że zapotrzebowanie na dane coiny przewyższy ich dostępną ilość. Z kolei na popyt na kryptowaluty mają wpływ inne czynniki i nie jest on stały; zwiększyć popyt na daną kryptowalutę może choćby jej duża ekspozycja w mediach.

Wpływ mediów na notowania walut wirtualnych

Choć media nie wpływają na kurs dolara czy euro, to nieco inaczej wygląda ich wpływ na notowania walut wirtualnych. To przede wszystkim właśnie one mogą zaszkodzić lub pomóc danej kryptowalucie. Media to swojego rodzaju „kołowrotek” napędzający nastroje inwestorów. To, jaką opinię media wyrobią walucie cyfrowej, ma duży wpływ na kształtowanie się popytu właśnie na nią.

Dobre informacje publikowane o coinie zwiększają popyt na niego, zaś słabe – zmniejszają. Złe wiadomości o kryptowalucie sprawiają, że inwestorzy rezygnują z jej zakupu, wobec czego spada jej wartość. To jednak nie jedyna rola mediów w kształtowaniu popytu na waluty wirtualne; mogą one, zamiast jedynie publikować sugestywne informacje, po prostu edukować odbiorców w zakresie rynku kryptowalutowego poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy na jego temat.

Sytuacja gospodarcza a kryptowaluty

Nie bez znaczenia dla notowań krytpowalut jest również sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach. Jest tak, że jeśli tradycyjny system finansowy nie jest w najlepszej kondycji, inwestorzy interesują się innymi sposobami inwestowania i pomnażania swoich kapitałów. Może się wówczas okazać, że zakup nieulegających inflacji walut cyfrowych jest bezpieczniejszą formą zabezpieczenia środków. Kryzysy gospodarcze mają więc bezpośredni związek z wartością walut cyfrowych.

Niejednemu z naszych czytelników może wydać się zaskakujące to, że na ceny walut wirtualnych znacząco wpływa także… koszt ich wydobycia. Górnicy kryptowalutowi wydobywają cyfrowe waluty wykorzystując do tego specjalne narzędzia: tzw. koparki kryptowalutowe. Wraz z upływem czasu i rozwojem rynku kryptowalutowego proces ten stał się trudniejszy – a jeśli koszt wydobycia wirtualnych walut wzrasta, rośnie także ich cena.

 

Wpis w kategorii: Blog