centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4280.00

Zarezerwuj kurs

Jak rosnące stopy procentowe wpływają na kurs złotego?

Na kurs waluty wpływają różne czynniki. Niektóre z nich powodują, że kurs złotego rośnie, a inne są odpowiedzialne za spadek wartości pieniądza. Każdy z czynników, który bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na gospodarkę kraju, odbija się również na kursie waluty. Czym są stopy procentowe i w jaki sposób oddziałują na kurs złotego? Kiedy waluta się umacnia, a kiedy traci na zmianie stóp procentowych? Podpowiadamy.

Co wpływa na kurs waluty?

Od dłuższego czasu obserwujemy dość dynamiczne zmiany na rynku walutowym. Były one związane m.in. z paniką, którą spowodowała pandemia COVID-19, a następnie wojna w Ukrainie. Choć wydawało się przez krótką chwilę, że najgorsze mamy za sobą, to nadal na rynku walutowym panuje spore zamieszanie, co widać m.in. w zmianach kursu złotego.

Na kursy walut oddziałują różne czynniki, które mają również wpływ na krajową gospodarkę, bo waluta jest nie tylko nośnikiem danej wartości, ale także środkiem pieniężnym. Najsilniejszy wpływ na kurs złotego wywierają inflacja, a także wysokość ustalanych przez Bank Centralny stóp procentowych. Te dwa czynniki w połączeniu np. z sytuacją geopolityczną, bilansem handlowym kraju oraz prognozami gospodarczymi powodują, że kurs złotego rośnie lub obniża się, co bezpośrednio przekłada się na naszą sytuację finansową oraz podejmowane przez inwestorów decyzje.

Stopy procentowe a kurs waluty 

Nie trzeba być ekonomistą, aby zauważyć, że kolejne decyzje Banku Centralnego mają odzwierciedlenie w kursie walut. Wpływają one nie tylko na wartość złotego, ale również najważniejszych walut światowych, które mogą się względem niego osłabiać lub umacniać. Wzrost stóp procentowych powoduje wzrost kursu złotego, co ma związek z jednoczesnym wzrostem rentowności obligacji skarbowych. W przypadku obniżenia stóp procentowych kurs złotego zaczyna się obniżać względem innych walut, co bezpośrednio przekłada się na wartość pieniędzy, którymi dysponujemy. Zmiany stóp procentowych nie zawsze są odzwierciedleniem faktycznego stanu gospodarki, co możemy obecnie zauważyć. Rosnąca inflacja i związany z nią wzrost cen jest czynnikiem, który powoduje zmianę polityki monetarnej w celu utrzymania stabilnego kursu waluty.

Wpis w kategorii: Blog