centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4280.00

Zarezerwuj kurs

Które czynniki światowe w największym stopniu wpływają na kursy walut?

Ciągle zmieniające się kursy walut decydują o tym, jaką wartość ma dolar, funt, frank szwajcarski czy złoty. Jakie czynniki najmocniej wpływają na zmianę zapotrzebowania na daną walutę i jej ilość na rynku? Choć kursy są uzależnione głównie od relacji między podażą a popytem, to istnieje wiele innych determinantów ich notowania.

Jakie znaczenie ma rynek walutowy dla gospodarki kraju?

Rynek walutowy, którego uczestnikami są nie tylko osoby fizyczne i prawne, lecz także banki komercyjne, firmy brokerskie i międzynarodowe domy maklerskie, ma ogromne znaczenie dla gospodarki danego kraju. Wiąże ceny towarów i usług w skali światowej, ułatwia rozwój handlu globalnego, a także wpływa na zmiany dochodu narodowego i poziom stóp procentowych. W związku z tym ustalone kursy walutowe są najistotniejszą cechą otwartej gospodarki rynkowej. Jakie czynniki realnie wpływają na ich wartość?

Od czego zależą kursy walut?

Podstawową determinantą notowania walut jest dynamiczna relacja między podażą a popytem. Jeśli zapotrzebowanie na walutę jest większe niż jej faktyczna dostępność, to kurs ulega wzrostowi. Jeśli podaż przewyższa popyt, mamy do czynienia z tendencją odwrotną. Istnieje wiele innych czynników wpływających na kurs: stopy procentowe, poziom inflacji, wzrost gospodarczy, wydarzenia polityczne i społeczne. 

Notowania walut a inflacja 

Wysoka inflacja prowadzi do podwyższenia stóp procentowych – taka sytuacja zwiększa wartość waluty w kraju. Jeśli jest to wydarzenie długotrwałe, siła nabywcza waluty znacznie się zmniejsza. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ceny towarów i usług ulegają silnemu wzrostowi. Przeciągająca się inflacja zmniejsza zainteresowanie importerów, co prowadzi do ograniczenia liczby transakcji w danej walucie. To wszystko sprawia, że popyt na nią spada.

 

 

 

 

Wpis w kategorii: Blog