centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4290.00

Zarezerwuj kurs

Kursy walut a działalność eksportowa. Co warto wiedzieć?

Kursy walut to kluczowe czynniki, które wpływają na charakter i dynamikę obrotów handlowych w przedsiębiorstwie. Ich zmienność mogą odczuć firmy zajmujące się zarówno importem, jak i eksportem towarów. Oczywiście nie są to jedyne elementy, od których zależy opłacalność transakcji – nie zapominajmy również o cłach, koniunkturze krajowej i innych instrumentach polityki handlowej danego państwa.

Jak notowania walut wpływają na przedsiębiorców?

Nie jest tajemnicą, że zmiany w notowaniach walut mogą mocno wpłynąć na sytuację przedsiębiorców – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Aby lepiej poznać charakter tych zmian, warto przeanalizować dwie modelowe sytuacje – tzw. aprecjację i deprecjację. Z tym pierwszym zjawiskiem mamy do czynienia wtedy, gdy kursy walut idą zdecydowanie do góry w porównaniu do innych walut. Aprecjacja to zatem sytuacja najkorzystniejsza dla importerów, a najmniej opłacalna – dla eksporterów.

W przypadku spadku wartości kursu waluty – czyli deprecjacji – mogą zyskać wyłącznie eksporterzy. Wtedy ich towar jest zdecydowanie najatrakcyjniejszy poza granicami państwa. Zdarza się, że jego cena może zostać nawet podwyższona. W przypadku deprecjacji tracą natomiast importerzy, którzy borykają się z droższymi towarami i usługami. Tego rodzaju sytuacja – w długofalowej perspektywie – może doprowadzić do znacznego zawężenia możliwości wyboru usług i towarów na rynku.

Jakie są strategie wspierania eksportu?

Aprecjacja – w dłuższej perspektywie – może prowadzić do destabilizacji rynku. Taki stan rzeczy negatywnie odbija się na dynamice eksportu, w efekcie przyczyniając się do zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w kraju. Choć sytuacja jest stale monitorowana przez Ministerstwo Finansów, to jednak wyłącznie Narodowy Bank Polski posiada kompetencje bezpośredniego oddziaływania na kurs walutowy. Polityczną strategią wspierania eksportu jest zintegrowanie polskiej gospodarki i aktywności eksportowej z organizacjami międzynarodowymi (WTO, OECD, UE).

Wpis w kategorii: Blog