centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4290.00

Zarezerwuj kurs

Ubezpieczenie od ryzyka kursowego - co to takiego i kogo dotyczy?

Niestety, polskie firmy dość rzadko wdrażają czynności mające na celu skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem kursu walutowego. Jeżeli twoja firma uzyskuje przychody wyrażone w obcej walucie – lub też ponosi w niej straty – warto lepiej zarządzać ryzykiem kursowym. W naszym artykule wyjaśniamy, co zrobić, by kurs walutowy nie prowadził do pogorszenia pozycji finansowej przedsiębiorstwa.

Na czym polega ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe, inaczej zwane ryzykiem kursowym, dotyczy głównie tych przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynkach globalnych. Jest to pojęcie związane z obrotem walutami, których aktualny kurs zależy od sytuacji politycznej państwa, inflacji, trendów giełdowych czy wahań między popytem a podażą. Jeżeli twoje przedsiębiorstwo obraca obcymi walutami, to sytuacja finansowa – w określonym przedziale czasowym – tak naprawdę jest trudna do przeanalizowania, gdyż wszystko zależy od aktualnych notowań walut na rynkach.

Najczęściej można się spotkać z podziałem ryzyka kursowego na kilka obszarów: np. księgowe i transakcyjne. Pierwsza kategoria dotyczy różnicy w wycenie składników majątkowych firmy w przypadku podania innej waluty niż ta, w której jest prowadzona aktualnie księgowość przedsiębiorstwa. Z kolei druga z nich może być związana np. z zawieraniem nowych kontraktów rozliczanych w obcej walucie.

Czym jest ubezpieczenie od ryzyka kursowego?

Ryzyko walutowe można ograniczyć, wdrażając konkretne narzędzia, np. opcje walutowe, ubezpieczenia i inne produkty z zakresu zarządzania ryzykiem. Ubezpieczenie od ryzyka kursowego to umowa ubezpieczeniowa zawierana między przedsiębiorstwem a zakładem ubezpieczeń. Dzięki wniesionym składkom ubezpieczyciel zostaje zobowiązany do ochrony przedsiębiorstwa. Najczęściej oznacza to pełną gotowość do przejęcia jakichkolwiek skutków ryzyka kursowego – w wysokości podanej w umowie.

Wpis w kategorii: Blog