centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4280.00

Zarezerwuj kurs

W jaki sposób są ustalane kursy walut?

Śledzenie kursów walut najwięcej emocji dostarcza przedsiębiorcom i inwestorom, lecz także osobom, które spłacają zaciągnięty we frankach kredyt. Jednak to, dlaczego kursy walut zmieniają się z godziny na godzinę (a nawet w ciągu kilku sekund!) wydaje się interesujące także dla osób, które nie na co dzień nie są szczególnie zaangażowane w to, co dzieje się na rynku Forex. W jaki sposób są ustalane kursy walut? Jakie czynniki decydują o tym, że kursy są zmienne?

Dlaczego kurs waluty się zmienia?

Śledząc kursy walut można zaobserwować, jak jedna waluta względem drugiej zyskuje na wartości – przykładowo w marcu tego roku euro umocniło się względem funta brytyjskiego, a następnie sytuacja się odwróciła i to wartość GBP wzrosła w porównaniu z euro. Nie bez powodu wspominamy o sytuacji z marca: niebagatelny wpływ na kursy wymiany walut miały bowiem ograniczenia związane z pandemią korona wirusa. Ale przecież obostrzeniami były objęte zarówno państwa strefy euro, jak i Wielka Brytania. Jak to się dzieje? Dlaczego w ogóle kurs waluty się zmienia?

Czynników odpowiadających za wartość kursów walut jest kilka:

  • podaż danej waluty i popyt na nią,
  • stopy procentowe,
  • inflacja,
  • stabilność gospodarki.

Za najważniejszą należy uznać zasadę podaży i popytu. Podaż danej waluty i popyt na nią determinują wysokość kursu. Tym, co określa podaż i popyt są m.in. wymiana usług i ruch turystyczny składające się na tzw. bilans płatniczy, czyli zestawienie wszystkich transakcji zawartych między gospodarką krajową a zagranicą a także polityka walutowa rządu.

Stopy procentowe i inflacja a kursy walut

Wysokość stóp procentowych – czyli cen, które trzeba zapłacić za pożyczenie pieniędzy – także ma istotny wpływ na kursy walut. Jeśli stopy procentowe są niskie, kurs waluty spada, co z kolei zachęca do brania kredytów. Odnotowuje się wtedy bardzo szybki wzrost konsumpcji i inwestycji, a to napędza gospodarkę. Natomiast gdy bank centralny ustala wysokie stopy procentowe, sytuacja wygląda odwrotnie: społeczeństwo zaczyna oszczędzać i znacznie mniej chętnie bierze kredyty i pożyczki, bo stają się one zbyt drogie. Mimo to podniesienie stóp procentowych sprawia, że waluta danego kraju zyskuje na wartości względem walut obcych. To zawsze dobra wiadomość dla osób wyjeżdżających za granicę, choć dla firm eksportujących towary – już nie. Wyższy kurs złotego po przewalutowaniu na np. euro oznacza dla niech mniejszy zarobek.

A co z inflacją? Okazuje się, że również tempo wzrostu cen towarów i usług na danym rynku ma znaczenie dla kursów walut. Gdy inflacja przyspiesza, spada zarówno wartość waluty krajowej, jak i wynagrodzenia. Tym samym podaż na walutę krajową zwiększa się, a wartość walut obcych natychmiast rośnie. Co ciekawe, całkowicie inaczej wygląda to w przypadku PKB, który też determinuje zmienność kursu rodzimej waluty. W przeciwieństwie do inflacji, wzrost PKB jest pożądany: dzięki niemu gospodarka i produkcja rozwijają się, a firmy chętnie eksportują towary za granicę, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie wartości waluty krajowej względem innych walut.

Wpis w kategorii: Blog